Telewerken zonder regels

Boeken    Interviews       Columns        

 

Forum, opinieblad van VNO-ncw, december 2005

interview

“Telewerken zonder strikte regels kan prima”


"Technisch gezien is ons bedrijf niet eens zo opvallend vooruitstrevend. Veel bedrijven bieden tegenwoordig wel een faciliteit die het medewerkers mogelijk maakt om bijvoorbeeld ADSL en materiaal voor een draadloze verbinding aan te schaffen. Maar de crux zit in de cultuur van het bedrijf. Telewerken gedijt alleen goed als je werkt vanuit de eigen verantwoordelijkheid. En daarin gaan wij hier wél ver. We kunnen ons werk inrichten zoals wij denken dat het moet. Je kunt zelf kiezen hoe, waar en wanneer en met wie je werkt. Hoe dat in de praktijk uitpakt? Ik heb vanmorgen tot na de ochtendspits thuis zitten werken, waarna ik in alle rust naar Delft ben gereden. Ik heb net in de stad wat broodjes gehaald voor vanmiddag en we zitten nu op een zelf gekozen plek in ons 'clubhuis' te praten over iets dat ík belangrijk vind.”

“Het succes van telewerken is voor een belangrijk deel afhankelijk van het type leiderschap. Opereren vanuit enthousiasme, daar gaat het om. Durven loslaten, risico's nemen. Transparantie, openheid van informatie is ook heel belangrijk. Alleen dan is er vertrouwen. We hebben een uitgebreide portal (soort intranet, red.), waar iedereen zijn informatie op zet. Dat is praktisch, want zo kan je er op ieder moment en op iedere locatie bij. De grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid die je hebt, geeft je het gevoel dat je gewaardeerd wordt om wat je doet. De uitgangspunten van telewerken zijn bij ons niet vervat in strikte regels. Zo zijn we vrij de werkplek thuis naar eigen believen in te richten. Natuurlijk wél met de arboregels in het achterhoofd. En we kunnen zelf binnen ruime grenzen bepalen met wat voor pc we willen werken”

“Er staat ook nergens iets geschreven over de invulling van de arbeidstijd. In de praktijk blijkt dat ook geen probleem: misbruik van de geboden vrijheid komt eigenlijk niet voor. De mensen hier gáán voor hun werk. Een boeteclausule zou niet werken. Dat daagt juist uit om de grenzen te gaan zoeken. We worden als het moet vanzelfsprekend wél aangesproken op onze verantwoordelijkheid. In eerste instantie door collega's, pas in laatste instantie door leidinggevenden. Zo voorkom je dat de verantwoordelijkheid voor correctie standaard bij een ander komt te liggen."