Ruimte en vertrouwen

Boeken    Interviews       Columns        

 

Artikel in De Nationale DenkTank 2011 - het werken van de toekomst

‘Veel organisaties willen veranderen, maar denken nog vanuit gangbare bedrijfsmodellen, compleet met hiërarchie, bureaucratie en afgebakende functieomschrijvingen. Daadwerkelijke veranderingen komen pas als er ruimte aan alle medewerkers wordt gegeven. We moeten af van het onderscheid tussen baas en medewerker, maar gelijk- waardig met elkaar omgaan en respect hebben voor de verschillen die er zijn. Huidige organisatiestructuren zijn gebaseerd op angst en macht. Echte veranderingen ontstaan pas als er vertrouwen in de ander is. Ga er vanuit dat ieders intentie is om goed te doen en dat iedereen een positieve bijdrage wil leveren aan de organisatie. Dan kan er dialoog ontstaan en vinden echte ontmoetingen plaats. Ga niet uit van functies of leeftijden, maar van ontmoetingen met tijdsgeesten. Ontdek dat alle talent al in huis is.


Het Nieuwe Werken is eigenlijk Het Normale Werken. Geef mensen de ruimte om te doen waar ze goed in zijn en ontdek dat ze zelf hun verantwoordelijkheden nemen. Dan hoef je niets meer op te leggen. Zolang een organisatie transparant is, ook qua financiën en salarissen, zal iedereen elkaars werkwijze en keuze respecteren.‘


Fokke Wijnstra noemt zichzelf strateeg en werkt o.a. bij Finext, een vertouwensvennootschap zonder vaste werkplekken, vakantiedagen en functieomschrijvingen. Daarnaast vervult hij de rollen van coach, vertrouwensman, conflictoplosser en sjouwer.


(Interview door Trea Scholten van Lef met Letters)