Netwerken door toevallige ontmoetingen

Boeken    Interviews       Columns        

 

Klickt magazine

Was het vorige week? Of was het die week dáárvoor dat ik Joseph sprak? Het eigenlijke onderwerp ging over iets heel anders en toch kwam in dat gesprek die ene zin voor: "Ik doe in Twente op dit moment hele leuke dingen met e-learning!" Ik pikte die zin op en hoorde hem met drie uitroeptekens. Binnenkort zitten we samen om onze ideeën uit te wisselen. Een gevolg van een zo gelopen en toevallig gesprek.

Herkent u dit? Een ontmoeting bij het koffieapparaat, een treffen van een oude bekende op het station, een gesprek op een verjaardag met een voor u tot dan toe onbekende waarin ineens een verrassend contact en uitwisseling van interessante kennis ontstaat?

Een toevallige ontmoeting stimuleert verbreding van het netwerk. Het maakt je netwerk levend en verfrissend. Met als resultaat een prikkeling tot innovatieve kennisdeling.

Een bedrijf als The Vision Web is in de vorm een netwerkbedrijf. De kracht van snelheid en aanpassingsvermogen ontleent het bedrijf aan de manier van werken. Medewerkers en teams netwerken met de markt, met professionals en met collega's en andere teams binnen de onderneming. Dat klinkt makkelijk. Maar hoe doe je dat nu? Wat leidt mede tot succesvol netwerken en waarom is dat belangrijk voor kennisdeling en innovatie?

Joseph en ik waren met anderen samengebracht vanwege een voortgangsvergadering van een commissie. Op zich een formele plek voor kennis en ervaringsuitwisseling. En natuurlijk ook goed om elkaar te leren kennen. Je zou kunnen zeggen: je netwerk vergroot. Op zich prima, zou je zeggen. En dat is ook zo.

Maar hoe staat het met het niveau van enthousiasme, warmte en prikkeling van dat netwerk? Laten we zeggen dat dit gemiddeld is, zoals in de meeste vergaderingen. Hoe anders ligt het bij de toevallige ontdekking, bij de toevallige ontmoeting. Bij het gesprek met Joseph was het niet de vergadering zelf waardoor een sprankelend netwerkcontact ontstond, maar de spontaniteit van ons gesprek aan het eind van die vergadering.

The Vision Web speurt naar mogelijkheden om deze toevallige ontmoetingen te faciliteren, en boekt successen. Kort door de bocht een paar voorbeelden.

"Rode Hoed": een evenement op grote schaal, waarbij elke medewerker is uitgenodigd om te participeren in een gebeurtenis vergelijkbaar met het TV-programma "Het Lagerhuis". De mate van interactie en spontane reacties zet iedereen weer op scherp en zorgt voor een piek in de uitwisseling van ervaringen. Het onderlinge netwerk is na afloop verlevendigd. Levendig, juist door de echtheid en spontaniteit waardoor het ontstaan en gestimuleerd is.

"Grand Café": een integraal deel van de werkruimte of kantoor, zo u wilt. Een ontmoetingsplaats voor klanten, relaties, sollicitanten, professionals, teams, enzovoorts. En waar gewerkt kan worden in deze verbanden. De kracht is de prettige fysieke omgeving waarin de ontmoetingen plaats vinden gecombineerd met de veelzijdigheid en diversiteit van deze ontmoetingen. Elke dag ontstaan daaruit toevallige ontmoetingen die keer op keer leiden tot nieuwe afspraken. De kans is groot dat je een oude bekende tegenkomt. Of dat je een collega treft die je een tijd niet gezien had - drukke agenda's! -maar toch wel even had willen spreken.

"Werkplekken voor iedereen zonder onderscheid": ogenschijnlijk een kantoortuin, maar anders. Er zijn plekken waar je kan werken. Wanneer je zo een werkplek nodig hebt, neem je er één in. Niet te reserveren, niet vast te houden en voor elke rol in het bedrijf gelijk. Je weet niet van te voren met wie je een plek deelt. Dat kan dus zijn met een stagiair, een teamlid of een medewerker van een ander bedrijf in het netwerk van The Vision Web. Persoonlijk ervaar ik regelmatig dat ik ongeplande informatie hoor en oppak, die wel degelijk relevant is. En dat ik nieuwe interessante contacten opdoe met minimale inspanning, terwijl ik tegelijk eigenlijk mijn werk van dat moment kan doen.

Wat doet een toevallige ontmoeting? Om het puntsgewijs samen te vatten:

  1. Het prikkelt tot ideeën, die anders minder makkelijk ontstaan

  2. De spontaniteit van kennisuitwisseling van het moment versterkt het netwerkcontact

  3. Het enthousiasmeert. Het emotionele niveau is hoger dan bij de formeel georganiseerde kennisuitwisseling

  4. Het prikkelt tot echt doen. Een idee kan sluimeren. Door de toevallige ontmoeting ontstaat de stimulans voor actie

  5. Het commitment naar je netwerkcontact versterkt

The Vision Web experimenteert met organisatievormen. Bijvoorbeeld door talenten en ambities van medewerkers daadwerkelijk als uitgangspunt te nemen. En door eigen verantwoordelijkheid en persoonlijk ondernemerschap serieus te nemen. Daarin past het vormen van eigen netwerken. Het inspireren en makkelijk maken van het bouwen van die netwerken is dan ook de rol van de onderneming naar haar medewerkers. De ervaringen met het effect van met name de toevallige ontmoetingen zijn opvallend positief. Het werkt. "Goh, daar is toch maar weer een lead uitgekomen" is een vaak gehoorde constatering bij de afsluiting van een dergelijke ontmoeting. Of: "Er is weer iets moois gebeurd". Dat laatste is de stimulans om te blijven zoeken naar wegen om juist de toevallige ontmoetingen makkelijk te laten ontstaan. Deze manier van netwerken is gewoon leuk.

door ir. Fokke Wijnstra, The Vision Web