The box paradox

Boeken    Interviews       Columns        

 

Out of the box? Burn the box!

Het is een kleine twee weken geleden in Phoenix, Arizona, USA. Intrigerend spreekt Carolin Rekar Munro op de OD Network Conferentie over haar onderzoek: “Hoezo out of the box denken! Je moet helemaal niet in boxen denken. Dat ge-box blokkeert nou juist de vernieuwing”. Zij verhaalt over wat de generatie Y, of GenY zoals de Amerikanen die twintigers noemen.


Volgens haar kan GenY met haar nieuwe leiders en initiatiefnemers het gat opvullen dat nu door het niet langer ‘passende’ leiderschap van babyboomers is ontstaan. We staan voor het tipping point van een fundamentele verschuiving als de baby boomers hun werk doorgeven.


De zaal zit vol OD-ers, Organizational Developers, een beroepsgroep die in de VS gewoon is en in Nederland verpakt zit in HR of P&O afdelingen. Het onderwerp van de Y-generatie trekt blijkbaar de aandacht; net als in ons land.


Gepassioneerd over wat zij bij de twintigers zag vervolgt Carolin met: “BURN THE BOX!”  Twintigers gaan uit van hun eigen kracht, willen daarmee aan de gang en verbinden zich om die reden met anderen. Ze volgen een organisatiestructuur zolang die helpt. En dat is helaas steeds vaker niet het geval.

Dat inperken van hun mogelijkheden irriteert hen zelfs. Het feit dat deze twintigers door de onderzoekers tot de GenY worden gerekend is al een box te veel. Zelfs het gemeenschappelijke kenmerk roept weerstand op.


Tijdens een sessie bij Knowmads in Amsterdam, een maand eerder, bracht ik als babyboomer bij deze Y-generatie het onderwerp als experiment op. Ook daar borrelde al snel de paradox op. De reactie laat zich samenvatten in: “Schei toch eens uit met dat ge-generatie! Ieder is gelijk en uniek tegelijk. Ik waardeer jou net als ieder ander persoon. Het gaat immers om jou persoonlijk en niet om je leeftijd, positie, plek in de hark, belangrijkheid, enzovoorts.


Ze hebben een punt. Jezelf in een hokje plaatsen, laat staan anderen, en vervolgens proberen buiten het hokje te denken is onzinnig. Zonder hokjes kan je pas echt vrij denken, innoveren, verbinden.  Als er geen boxen zijn hoef je ook niet out of the box te gaan. Burn the box.(Is tegelijkertijd ook verschenen op www.organisatieactivist.nl en op www.duurzaamnieuworganiseren.nl)